Nieuwe verplichte corona telewerkaangifte: een vloek of een zegen?

Om de gezondheid van de werknemers te beschermen, legt minister van werk Pierre-Yves Dermagne een nieuwe administratieve maatregel op aan bedrijven. Ze moeten elke maand, via een corona telewerkaangifte, op de portaalsite van het RSZ aangeven welke werknemers niet kunnen telethuiswerken. Maar dat is niet noodzakelijk slecht nieuws: er bestaan immers ook slimme registratiesystemen die voordelen opleveren voor bedrijven en werknemers.

Waarom doet de RSZ dit eigenlijk?

De bedoeling van de RSZ is niet om meer boetes uit te schrijven. De bedoeling in de eerste plaats is dat bedrijven de maatregelen die de overheid oplegt, beter naleven, om op die manier de gezondheid van de werknemers te beschermen. Via een vergelijkende lijst wordt gecontroleerd of de informatie die bedrijven doorgeven de toetsing op de werkvloer doorstaat. De sociale inspectiediensten zullen de aangegeven data als referentiepunt hanteren wanneer ze het naleven van de maatregelen controleren. Het is ondertussen wel duidelijk dat er bij dat laatste nog een hele weg af te leggen is: 1 op de 2 bedrijven zijn in overtreding. Terwijl de gezondheid van werknemers toch wel de hoofdbezorgdheid zou moeten zijn van elk bedrijf en van elke manager.

Hoe kan je als bedrijf van deze verplichting een opportuniteit maken?

Bedrijven kunnen van het momentum gebruik maken om een slim registratieproces in te voeren op de werkvloer. Er zijn vandaag namelijk registratiesystemen die employee en visitor management combineren. Dit heeft niets te maken met de old school prikklok. Wat zo’n slim systeem interessant maakt, is dat het medewerkers elke dag door een korte aanmeldingsflow gidst via een speciale desk aan het onthaal en ook een veiligheidsprotocol voorziet. Het digitaal centraal register biedt bijgevolg iedere dag een mooi overzicht van wie er zich in het bedrijf bevindt: er is geen discussie meer mogelijk met de sociale inspectie. Extra nuttig is in dit verband dat het systeem ook bezoekers, consultants en structurele interimkrachten registreert: dit moeten bedrijven namelijk ook doen in de corona telewerkaangifte. Bijkomend voordeel hiervan is dat ze in geval van calamiteiten met één druk op de knop over een perfecte evacuatielijst beschikken. Gezondheidspreventie begint op deze manier letterlijk aan de voordeur van het bedrijf.

Minder ziekteverzuim en andere prettige neveneffecten

Hoewel iedereen de adviezen om besmetting te voorkomen ondertussen uit het hoofd kent, blijken veel mensen ze in de praktijk soms te vergeten. Een slim registratiesysteem herinnert medewerkers dagelijks aan de heersende preventiemaatregelen en doet een snelle covid-risk-scan. Verder moeten medewerkers ook dagelijks bevestigen dat ze de regels zullen naleven. Deze permanente responsabilisering biedt optimale bescherming. Bedrijven die een slim registratiesysteem installeren, hebben bovendien op andere vlakken een stevig streepje voor: ze tonen zwart op wit aan klanten en medewerkers dat ze alles in het werk stellen om hun gezondheid te beschermen en verminderen het ziekteverzuim. Voor de sociale inspectie beschikken ze onmiddellijk over de nodige bewijzen dat de aangifte via de RSZ-tool strookt met de werkelijkheid. Verder kan zo’n systeem zo veel receptietaken uitvoeren dat het veel meer opbrengt dan het kost.

Gerelateerd