Open mobile menu
Blog telewerkaangifte Header

Nieuwe verplichte corona telewerkaangifte: een vloek of een zegen?

Kantoor
Icon readtime
5 min

Om de gezondheid van de werknemers te beschermen, legt minister van werk Pierre-Yves Dermagne een nieuwe administratieve maatregel op aan bedrijven. Ze moeten elke maand, via een corona telewerkaangifte, op de portaalsite van het RSZ aangeven welke werknemers niet kunnen telethuiswerken. Maar dat is niet noodzakelijk slecht nieuws. Er bestaan immers ook slimme registratiesystemen die voordelen opleveren voor bedrijven en werknemers.

Waarom doet de RSZ dit eigenlijk?

De bedoeling van de RSZ is niet om meer boetes uit te schrijven. Ze willen in de eerste plaats dat bedrijven de maatregelen die de overheid oplegt, beter naleven, om op die manier de gezondheid van de werknemers beter te beschermen. Via een vergelijkende lijst gaan ze dus controleren of de informatie die bedrijven doorgeven, de toetsing op de werkvloer doorstaat. De sociale inspectiediensten zullen de aangegeven data als referentiepunt hanteren wanneer ze het naleven van de maatregelen controleren. Want het is wel duidelijk dat daar nog een hele weg is af te leggen: 1 op de 2 bedrijven zijn in overtreding. Terwijl de gezondheid van werknemers toch wel de hoofdbezorgdheid zou moeten zijn van elk bedrijf en van elke manager.

Blog RSZ tijdsregistratie
Blog telewerkaangifte aanmelden

Hoe kan je als bedrijf van deze verplichting een opportuniteit maken?

Bedrijven kunnen van het momentum gebruikmaken door een slim registratieproces in te voeren op de werkvloer. Er zijn vandaag namelijk registratiesystemen die zowel employee als visitor management combineren. Dit heeft niets te maken met de old-school prikklok. Wat zo’n slim systeem interessant maakt, is dat het medewerkers elke dag door een korte aanmeldingsflow gidst via een speciale desk aan het onthaal, en ook een veiligheidsprotocol voorziet. Het digitaal centraal register biedt bijgevolg iedere dag een mooi overzicht van wie er zich op het bedrijf bevindt: er is dus geen discussie meer mogelijk met de sociale inspectie. Extra nuttig is in dit verband dat het systeem ook bezoekers, consultants en structurele interimkrachten registreert: dit moeten bedrijven namelijk ook doen in de corona telewerkaangifte. Bijkomend voordeel hiervan is dat ze ook in geval van calamiteiten met één druk op de knop over een perfecte evacuatielijst beschikken. Gezondheidspreventie begint op deze manier echt aan de voordeur van het bedrijf.

Minder ziekteverzuim en andere prettige neveneffecten

Hoewel iedereen de adviezen over social distancing, handhygiëne en andere ondertussen uit zijn hoofd kent, blijken veel mensen dit in de praktijk toch nog gewoon te vergeten. Een slim registratiesysteem herinnert medewerkers dagelijks aan de heersende preventiemaatregelen en doet een snelle covid-risk-scan. Verder moeten ze dag na dag bevestigen dat ze de regels zullen naleven. Deze permanente responsabilisering biedt optimale bescherming.

Bedrijven die een slim registratiesysteem installeren, hebben ook op andere vlakken een stevig streepje voor. Ze tonen zwart op wit aan klanten en medewerkers dat ze alles in het werk stellen om hun gezondheid te beschermen en verminderen het ziekteverzuim. Voor de sociale inspectie beschikken ze onmiddellijk over de nodige bewijzen dat de aangifte via de RSZ-tool strookt met de werkelijkheid – geen discussie mogelijk. Verder kan zo’n systeem zoveel receptietaken uitvoeren dat het veel meer opbrengt dan het kost.

Zo werkt een slim employee en visitor registratiesysteem