Open mobile menu
Bringme Box bij Medialaan

Dit brengt een onbemande receptie op in uw bedrijf

Nu er heel wat minder medewerkers op kantoor werken, en ook heel wat minder klanten langskomen, werken steeds meer bedrijven met een onbemande receptie. En dat is te begrijpen: het is de makkelijkste manier om bezoekers, klanten en leveranciers goed te ontvangen. Maar wist u ook dat zo’n onbemande receptie uw bedrijf heel wat meer oplevert dan een veilig en goed onthaal? U kan er ook erg veel mee besparen. Reken maar mee …

De ‘klassieke’ receptie kost gemiddeld € 101.220

Een gemiddelde receptie heeft één tot twee receptiemedewerkers. Vaak is één FTE niet genoeg: mensen worden ziek, nemen verlof, de openingsuren van het bedrijf overstijgen de 38-urige werkweek…

Omgerekend in bedrijfskosten betaalt u in Nederland zo’n € 67.480 per jaar voor een ervaren, meertalige receptionist. Dat is voor € 48.200 loonkosten, vermeerderd met 40% overhead voor mkb-bedrijven. Om de receptie permanent te kunnen bemannen, heeft u toch minstens 1,5 FTE nodig. Dat is dus goed voor gemiddeld € 101.220 per jaar.

De onbemande receptie kost € 15.720

Terug naar de onbemande receptie. Een slimme deurbel die zelf de bezoekers verwelkomt, de gesloten deur opent én ook leveranciers duidelijke instructies geeft, kost 1.020 euro per jaar. Een visitor management-systeem dat functioneert zonder hulp van een receptiemedewerker? Goed voor 5.340 euro per jaar. Een intelligente pakketautomaat die fungeert als selfservice voor koeriers en leveranciers, daar telt u als gemiddeld bedrijf zo’n 5.220 per jaar voor neer. Gaat het om grotere bedrijven met meer leveranciers en koeriers, dan spreken we over 8.320 euro per jaar. En dan heeft u nog een externe professionele telefoonservice nodig om uw telefoons door te schakelen. Oh ja, dat laatste trouwens 24/7, wat uw receptionist niet kan … Gemiddelde kostprijs: 4.140 euro per jaar. Alles bij elkaar komen we dan uit op 15.720 euro per jaar. Klaar.

92% van de taken zijn repetitief en te automatiseren

Laat ons het even procentueel bekijken: met een onbemande receptie kan u 92% van de repetitieve taken van de receptiemedewerker automatiseren. Dan blijft over: 8% van de taken die exceptioneel zijn en tot de verantwoordelijkheid van de receptiemedewerker (of een andere medewerker) blijven behoren. Dat betekent dat 8% van 101.220 of 8.097 euro overeind blijft.

Een kostenbesparing van … € 77.403 per jaar!

U hoort het goed: zoveel bespaart een bedrijf gemiddeld met een onbemande receptie: 77.403 euro per jaar. Dat is zwart op wit, met of zonder rekenmachine: het zijn de kosten van 101.220 euro van de ‘klassieke’ receptie, verminderd met de kosten van het digitaal onthaal van 15.720 euro en met de resterende 8% exceptiemanagement van 8.097 euro.

Rekenmachine

Na vijf jaar haalt u al een extra winst van 387.015 euro.

En geef toe: vijf jaar, dat vliegt voorbij. Maar u spaart nog meer, want een onbemande receptie verbetert niet alleen de gezondheid van uw bedrijf, ook uw medewerkers lopen er gezonder bij, dankzij de contactloze leveringen en de dagelijkse gezondheidscheck. Digitalisering en automatisering brengen wel eens vaker geld in het laatje, maar zo'n grote ROI, daar kan geen enkele andere afdeling aan tippen: de receptie spant de (gouden) kroon…

Meer weten over de onbemande receptie?