Open mobile menu
Blog Bringme Future Proof YUST 3

Hoe future-proof is Bringme?

De manier waarop we wonen is de afgelopen 20 jaar fundamenteel veranderd. Maar om duurzaamheid te garanderen en de druk op mobiliteit te verlichten zullen er nog heel wat dingen anders moeten. We spreken met Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck over de meest toonaangevende ontwikkelingen van vandaag en morgen. En over de rol die er voor initiatieven zoals Bringme is weggelegd in het wonen 2.0.

Ruimte maken in plaats van innemen, dat is het credo van Leo Van Broeck. En als we hem mogen geloven is het hard nodig, tenminste, als we ook nog iets voor onze kinderen willen overlaten. Leo Van Broeck werd op 1 september 2016 verkozen tot Vlaams Bouwmeester (de instelling bestaat ondertussen 20 jaar en biedt iedere 4 à 5 jaar een mandaat aan een Bouwmeester samen met een vast team). Niet alleen Leo's rol als Bouwmeester, maar ook zijn achtergrond als bedrijfsleider van een architectenbureau en professor aan de universiteit, maken van hem dé persoon om de toonaangevende veranderingen in bouwen en wonen te bespreken. Zowel vandaag als morgen.

Hoe zou u de rol van Bouwmeester typeren?

Bij die rol horen twee voorname taken. Ten eerste ondersteunen we lokale besturen en gemeentelijke overheden. Vooral bij de kleinere steden en dorpen is die ondersteuning zeer welkom. Bijvoorbeeld door hen te helpen om een programma op te stellen, van lokaalfuncties tot en met een projectdefinitie uitschrijven en de juiste ontwerper vinden. Ten tweede ondersteunen we de overheid in het vormen van een visie rond ruimtelijke ordening.

Mobiliteit en duurzaamheid zijn belangrijke pijlers in uw visie op de toekomst. Waar gaan we naartoe in het wonen 2.0?

We moeten naar een samenleving die bestaat uit een selectie grote en kleine steden. De steden en grotere dorpen die er al zijn zullen verdichten. Dat betekent aan de ene kant inderdaad minder grondinname, en aan de andere kant ook een verlichting op de mobiliteitsdruk. In de file staan van en naar het werk is dan immers verleden tijd. Binnen de densiteit van de stad zijn initiatieven zoals Bringme een goede zaak. De interneteconomie groeit razendsnel en het aantal leveringen dus ook. Als je die druk kan verlichten door online bestellingen gebundeld in de Bringme Box te laten leveren, dan is dat een grote stap vooruit. Doordat koeriers verschillende leveringen kunnen bundelen en nooit meer voor een dichte deur staan, is er een besparing op ritten en dus op CO2. We moeten dringend af van grote vrachtwagens die halfleeg met een kleine hoeveelheid pakjes door de steden rijden. Tegelijk heb ik ook vragen bij de lage kostprijs die nu voor transport wordt aangerekend. Als ik zie hoe het enerzijds heel weinig kost om een pakje uit Korea hier te laten leveren en hoe groot anderzijds de CO2 footprint van dat transport is… Daarnaast zou een stedelijk logistiek overslagcentrum een belangrijke aanvullende rol kunnen vervullen, ergens waar alle groot transport via water, trein en weg samenkomt en daar kan overgeladen worden in kleine (elektrische?) bestelwagens die dan de stad inrijden.

We moeten met zijn allen duidelijk kiezen voor een duurzamere samenleving. Het ecosysteem aarde heeft ruimte nodig om te overleven. Onze visie is er een van 'Ruimte voor Mens en Natuur'. Nu gaan de behoeften van de mens ten koste van de behoeften van de natuur. Dat moet anders. Er moet letterlijk plaatsgemaakt worden voor een nieuw maatschappijmodel dat ons helpt om kwaliteit te produceren in plaats van te consumeren. Alles begint met bewustwording: onze dagelijkse keuzes, bijvoorbeeld onze boodschappen, hebben enorme consequenties voor de wereld om ons heen. Diensten zoals Bringme kunnen bijdragen aan de transitie naar meer duurzaamheid, bijvoorbeeld gezamenlijk recyclen door het ophalen van niet-courante afvalfracties zoals batterijen en spaarlampen te faciliteren.

En hoe kunnen steden hun aantrekkingskracht vergroten?

Door middel van een charmeoffensief, al moet ik zeggen dat veel steden daar al mee bezig zijn. De stad is een evenement geworden. Steden moeten verdichten maar tegelijkertijd ook fijne plekken zijn om te wonen. Minder ruimte vraagt om creatieve oplossingen, dus van een standaard tuin gaan we bijvoorbeeld naar een daktuin. En dat is waar urban convenience komt kijken, denk maar eens aan collectieve voorzieningen zoals zwembaden, fitness, urban farming en shared gardening. Ook Co-housing zit in de lift. We gaan samen dingen delen mét behoud van onze individualiteit. De co is geen verplichting in die zin, nee, het is een woon-ondersteunende dienst die in de buurt aanwezig is. Je hóeft er niet aan deel te nemen, maar het kán wel. Privacy wanneer je wil en interactie wanneer je wil. Dankzij de deeleconomie wordt het ineens een stuk betaalbaarder om samen te investeren in voorzieningen. Dat geldt ook voor een box voor thuislevering die altijd toegankelijk en beschikbaar is voor wie het op dat moment nodig heeft. Het ontzorgt de mensen.

Hoe kan innovatief wonen ervoor zorgen dat de we die doelstellingen behalen?

We moeten ontpitten, dat klinkt dramatisch, maar dat is het niet. Het betekent vooral dat we open ruimte moeten bijmaken in plaats van wegnemen. Mensen moeten in hun stadswoning alles kunnen terugvinden wat ze normaal in een groot vrijstaand huis buiten de stad zouden willen. Én meer. Het moet niet langer een verhaal van inleveren worden. De innovatieve woning ligt vlakbij het openbaar vervoer, de school, het werk. We winnen dus aan quality time want we staan niet meer in de file. We moeten terug naar de essentie van wonen: in België leeft 70% van de Belgen verkaveld, dat wil zeggen dat men niet leeft waar men woont. In een verkaveling slaap je, alle andere activiteiten, zoals werken en uitgaan doe je ergens anders. Nee, we moeten wonen, werken én leven in een kleinere straal ronddezelfde plek.

Hoe kan Bringme helpen om het stadsleven aantrekkelijker te maken?

Ik kan een initiatief dat ervoor zorgt dat het wonen in de stad beter bediend wordt alleen maar toejuichen. Het vervangt voor een stuk de conciërge en het zorgt ervoor dat het leven in een collectief woonproject meer faciliteiten en meer mogelijkheden krijgtdan wanneer je alleen zou wonen. Het is op zoek gaan naar de meerwaarde van schaalvergroting én het maakt stedelijk wonen dus extra aantrekkelijk. Want de toekomst zal stedelijk zijn, of niet zijn. Mensen denken dat ze binnenkort allerlei dingen niet meer mogen, maar eigenlijk is het omgekeerd. Verandering is nodig om te vermijden dat we in de toekomst dingen niet meer kúnnen, dat is waar het om gaat.

Bij Bringme vinden we dat ieder gebouw baat zou hebben bij zijn eigen logistieke centrum, hoe future-proof is dat idee?

Ik zie het zelfs nog ruimer, ik denk dat de volledige logistiek van het wonen – en dan bedoel ik ook de technische logistiek – daarbij hoort. Het zou standaard moeten worden voor bewoners dat dingen als onderhoud en reparaties uit handen worden genomen. De 'ontzorging' van de burger is bovendien een goede zaak ineen overstresste maatschappij.

Benieuwd hoe Bringme in uw bouwproject past?