Open mobile menu
Bringme Box in bedrijf

Dit brengt een virtuele receptie op in uw bedrijf

Steeds meer bedrijven werken met een digitale receptie. Niet alleen om een unieke bezoekerservaring te creëren, maar vooral om kosten te reduceren. De receptionist van vandaag krijgt morgen een nieuwe functie door taken uit te voeren met een grotere toegevoegde waarde zoals gebouw- en wagenparkbeheer of travel management.

Wat is nu de financiële opbrengst van een virtuele receptie vs de kost van een klassieke receptie? Tijd voor harde cijfers…

De gemiddelde ‘klassieke’ receptie kost € 115.500

Een gemiddelde receptie heeft één tot twee receptiemedewerkers. Eén voltijdse medewerker is niet voldoende omdat men rekening moet houden met de continuïteit en openingsuren van het bedrijf die de 38-urenweek ver overstijgen, het ziekteverzuim en verlof.

De totale bedrijfskost van een ervaren, meertalige receptionist bedraagt in België rond de €77.000 per jaar, bestaande uit €55.000 loonkost vermeerderd met 40% overhead. Om de continuïteit van de receptie te garanderen, heb je 1.5 FTE nodig, waardoor de operationele receptiekost gemiddeld €115.500/jaar bedraagt.

De virtuele receptie kost € 14.280

Een slimme deurbel die zelf de bezoekers verwelkomt en de deur opent maar ook leveranciers duidelijke instructies geeft, kost € 1.020/jaar. Een visitor management systeem dat functioneert zonder hulp van een receptiemedewerker kost € 3.900/jaar. Een intelligente pakketautomaat die fungeert als self-service voor koeriers en leveranciers kost gemiddeld € 5.220/jaar (voor grotere bedrijven met meer leveranciers en koeriers, is dat gemiddeld € 8.320/jaar). Een externe professionele telefoonservice die uw telefoons 24/7 opvangt en doorschakelt, rekent gemiddeld € 4.140/ jaar aan.

92% van de taken zijn repetitief en te automatiseren

Een virtuele receptie automatiseert en digitaliseert doorgaans 92% van de repetitieve taken van de receptiemedewerker, de overige 8% zijn eerder exceptionele taken die altijd overeind blijven, waardoor dus 8% van de kost van de receptiemedewerker blijft bestaan (meestal worden deze uitgevoerd door de voormalige receptionist of een andere medewerker).

Een gemiddelde winst van €91.980 per jaar

De gemiddelde winst die een bedrijf maakt met een virtuele receptie bedraagt dus €91.980/jaar. Dit is de kost van €115.500 van de ‘klassieke’ receptie verminderd met de kost van het digitaal onthaal van €14.280 en met het exceptiemanagement tbv €9.240.

Op vijf jaar tijd betekent dit een significante extra winst van € 459.900. Er zijn vandaag de dag weinig departementen binnen een organisatie waar het digitaliseren en automatiseren een dergelijke grote ROI met zich meebrengen.

Rekenmachine

Ontdek hoe een virtuele receptie werkt

Download solution sheet