Een professioneel onthaal. Bemand of onbemand.

Er zijn minder bezoekers door online meetings, meer complexiteit door hybride werken en meer focus op (cyber)veiligheid. Veel bedrijven schakelen over op gedeeltelijke of volledige automatisering van de receptietaken.

Een extra medewerker. Zonder extra kost.

Magazijnbediende spelen, bezoekers in- en uitschrijven, GDPR-richtlijnen respecteren, informeren over de preventiemaatregelen: het is een onbegonnen taak voor een receptiemedewerker. Verhoog de focustijd en besteed alle repetitieve taken die horen bij een professioneel onthaal uit aan de digitale receptie.

De receptiemedewerker is niet 24/7 aanwezig

  • Digitaal veiligheidsprotocol voor al wie binnenkomt
  • Uniforme bezoekersovereenkomst voor de bescherming van IP's en knowhow

De receptionist wordt af en toe ziek, heeft vakantie, neemt middagpauze of wil ook graag van thuis werken. Breid het onthaal uit met Bringme's digitale receptie die de klok rond paraat staat, nooit afwezig is en alle receptietaken uitvoert.

De receptiemedewerker is geen robot

Dag in dag uit aftekenen voor ontvangst, leveringen opbergen, medewerkers informeren, rondbellen, reminders sturen … De Bringme Box en Desk nemen al deze repetitieve taken voor hun rekening. Zo krijgen receptiemedewerkers tijd vrij om collega's beter te ondersteunen.

De receptiemedewerker is geen veiligheids­agent

Aan elke bezoeker consistent een badge uitreiken, de preventie- en veiligheidsvoorschriften uitleggen of hem een NDA laten ondertekenen. Bringme's digitale receptie doet het onvermoeibaar.

De receptiemedewerker is geen DPO

Elke keer opnieuw toestemming vragen van bezoekers voor het gebruik van hun persoonsgegevens, elk pakje veilig wegleggen om privégegevens te beschermen, …

De receptiemedewerker heeft de handen vol. Bovenstaande taken automatisch laten verlopen verlicht de werklast aanzienlijk.

  • De slimme desk laat bezoekers de privacyverklaring van het bedrijf ondertekenen
  • De slimme box slaat privépakketjes veilig op

Uw onthaal optimaliseren?

Ik adviseer u graag!

Medewerkers zijn geen parttime receptionisten

Elke keer opnieuw het werk moeten onderbreken voor een pakje of levering, bezoekers of leveranciers op weg helpen, … Medewerkers willen kunnen focussen op hun eigen werk. Bringme's digitale receptie vangt deze stoorzenders vakkundig op.

De receptiemedewerker is geen host

Bezoekers opvangen, op zoek gaan naar de host, verwittigen wanneer die vertraging heeft of in meeting is ... receptiemedewerker hebben er hun handen mee vol. De Bringme Desk staat in rechtstreeks contact met de host. Een geweldige tijdwinst én een bijzondere bezoekerservaring.

1000+ Bedrijven kiezen voor Bringme

Ontdek in onze client cases hoe klanten tijd efficiënter besteden, de productiviteit verhogen en kosten besparen.